OZNÁMENÍ o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština

                      7. května 134, 789 71 Leština                                                   

 

OZNÁMENÍ o rozhodnutí  o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává  Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě podaných žádostí  o  přijetí k předškolnímu vzdělávání, takto:

 

SEZNAM UCHAZEČŮ

 

Reg. číslo           Výsledek řízení           Reg. číslo           Výsledek řízení

 

MŠ 01/2019       přijat(a)                        MŠ 07/2019       přijat(a)

MŠ 02/2019       přijat(a)                        MŠ 08/2019       přijat(a)

MŠ 03/2019       přijat(a)                        MŠ 09/2019       přijat(a)

MŠ 04/2019       přijat(a)                        MŠ 10/2019       přijat(a)

MŠ 05/2019       přijat(a)                        MŠ 11/2019       přijat(a)

MŠ 06/2019       přijat(a)                       

 

 

 

Poučení

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Boleslava Hrbka a Mateřské školy Leština, 7. května 134, 789 71 Leština a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

 

Datum zveřejnění:  30. května 2019

 

 

 

 

Mgr. Jana Řeháková

ředitelka

Aktuality


Zásady zpracování osobních údajů

25.05.2018

Zásady zpracování osobních údajů