OZNÁMENÍ o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština

                      7. května 134, 789 71 Leština                                                   

 

OZNÁMENÍ o rozhodnutí  o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává  Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě podaných žádostí  o  přijetí k předškolnímu vzdělávání, takto:

 

SEZNAM UCHAZEČŮ

 

Reg. číslo           Výsledek řízení           Reg. číslo           Výsledek řízení

 

MŠ 01/2019       přijat(a)                        MŠ 07/2019       přijat(a)

MŠ 02/2019       přijat(a)                        MŠ 08/2019       přijat(a)

MŠ 03/2019       přijat(a)                        MŠ 09/2019       přijat(a)

MŠ 04/2019       přijat(a)                        MŠ 10/2019       přijat(a)

MŠ 05/2019       přijat(a)                        MŠ 11/2019       přijat(a)

MŠ 06/2019       přijat(a)                       

 

 

 

Poučení

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Boleslava Hrbka a Mateřské školy Leština, 7. května 134, 789 71 Leština a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

 

Datum zveřejnění:  30. května 2019

 

 

 

 

Mgr. Jana Řeháková

ředitelka

Aktuality


MŠ - divadelní představení

18.09.2019

V pátek 20. 9. jedou všechny děti po dopolední sv ...

MŠ - výlet na Švagrov

18.09.2019

V pondělí 23. 9. jedou všechny děti z II.třídy a ...

Sběr papíru

17.09.2019

Dět ...

ZŠ - Exkurze do Separexu Zábřeh

17.09.2019


Co potřebují děti v MŠ - věci ve skříňce

31.08.2019

- vždy vhodné oblečení dle aktuálního počasí - oblečení d ...

Co potřebují děti v MŠ - věci do třídy

31.08.2019

Pořiďte dětem kartáček na zuby, kelímek (obojí prosím podepište), dvě balení papír ...

Prodloužení provozu MŠ

29.08.2019

Vážení rodiče, od 9. 9. 2019 bude prodloužen provoz MŠ do 16 hodi ...

Zásady zpracování osobních údajů

25.05.2018

Zásady zpracování osobních údajů