Distanční výuka - informace


Vážení rodiče, 

zde jsou informace pro distanční vzdělávání naší školy:

Výuka bude probíhat od 14. 10 do 23. 10. 2020

Všichni žáci školy se vzdělávají distančním způsobem, vzdělávání je povinné.

V 1. a 2. ročníku zatím plánujeme off-line výuku. V 1. ročníku bude v době nemoci paní učitelky probíhat komunikace výhradně prostřednictvím e-mailu. V 2. ročníku budou dětem zasílány pokyny jak

e-mailovou poštou, tak formou osobního doručení do schránek. Domnívám se, že je důležitá zpětná vazba, je potřeba, abychom dětem jejich práci zkontrolovaly a opravily. Materiály budou doručovány a sváženy v pátek a v úterý v době  od 9 do max. 10:30 hodin.  Tato aktivita bude společná i pro žáky 3. – 5. ročníku. Každá učitelka oznámí rodičům, co a jak bude dítě vypracovávat a co bude který den vybírat. Pokud Vám z nějakých důvodů osobní odběr nevyhovuje, můžete požadované materiály vložit v pátek či v úterý do krabice, která bude umístěna brzy ráno u vchodu do budovy školy.

Žáci 3. – 5. ročníku se dále dle pokynů třídní učitelky  připojí  na on-line synchronní hodiny, rovněž studují zadané učivo a plní zadané úkoly.

Synchronní výuka bude probíhat od 14. do 23. října podle rozvrhu, který zašle po domluvě třídní učitelka.

Z technických důvodů budeme pro synchronní on-line výuku používat v současné době tu platformu, na kterou je schopna se připojit většina žáků daného ročníku. Děkujeme za pochopení. Snažíme se dokončit možnost připojení přes GOOGLE MEET, zatím nemáme vše potřebné zajištěno.

 

Obědy

Obědy byly všem žákům školy hromadně odhlášeny. V případě, že budete mít o stravování v době distančního vzdělávání zájem, musíte dítě přihlásit u vedoucí školní jídelny, oběd zůstává za dotovanou cenu.

Vydávání obědů je možné buď do jídlonosičů v době od 10:30 do 11 hodin (v současné době umožňujeme), nebo je možná konzumace ve školní jídelně v době od 12 do 12:30 hodin.

 

Omlouvání během distanční výuky

V případě, že se žák nemůže zúčastnit on-line výuky, je jeho zákonný zástupce povinen sdělit důvody nepřítomnosti žáka při této formě distančního vzdělávání. Omluva postačí e-mailem nebo telefonicky třídní učitelce. 

 

Přeji nám všem hodně zdaru při další společné a určitě nelehké  práci.

 

                                                                                                         Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Aktuality


Informace pro školy o vydání krizových opatření vlády

13.10.2020

Čj. MSMT-39443/2020-213. října 2020