Organizace šk. roku


Do nového školního roku 2017/2018 jsme vstoupili v pondělí 4. září v 8 hodin. Při slavnostním aktu jsme přivítali (pasovali) 13 nových prvňáčků.
I v tomto  školním roce  bude výuka probíhat podle vlastního školního vzdělávacího programu „Putování s žabkou Leštinkou“. Ani letos nedochází ke sloučení dvou ročníků  do jedné třídy, školu navštěvuje 76 žáků (z toho dva žáci dojíždějí z Lesnice a tři ze Zábřeha), výuka je uskutečňována v pěti samostatných třídách.

Rozdělení tříd a počty žáků:
I.třída, 1. ročník: Mgr. Pavlína Kubíková, učitelka, 13 žáků,
II.třída, 2. ročník: Mgr. Helena Kantorová, učitelka, 18 žáků,
III.třída, 3. ročník: Mgr. Veronika Císařová, učitelka, 9 žáků,
IV.třída, 4. ročník: Mgr. Olga Hojgrová, učitelka, 15 žáků,
V. třída, 5. ročník: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka, 21 žáků a

školní družina: Pavla Novotná a Michaela Buchnarová, vychovatelky, po třiceti dětech v každém oddělení.  Ve školní družině probíhá výchovně vzdělávací proces dle vlastního programu, nazvaného „Všichni za jednoho, jeden za všechny“.
Od září pracuje v naší škole ve 4. ročníku asistentka pedagoga Bc. Andrea Švecová. Další posilou učitelského sboru je školní asistentka Eva Posilová.
Práci školnice vykonává Marcela Kratochvílová.

V mateřské škole pracuje pedagogický sbor v tomto složení:
Vedoucí učitelka Radomíra Kochwasserová a učitelky Zdeňka Kolčavová a Helena Novotná.
MŠ bude navštěvovat v tomto školním roce cca 40 dětí. Výchovně vzdělávací proces probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Od pulců po žabičky“.  Již v MŠ mají děti možnost navštěvovat kroužek angličtiny a pokračovat v kroužku i v 1. a 2. ročníku ZŠ. Na kroužek pak navazuje výuka AJ ve 3. ročníku. Šárka Balcárková vykonává v MŠ práci školnice.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí Miluše Dušková a kuchařky Ludmila Augustinová a Lýdie Sitová. V kuchyni se vaří denně  cca 110 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 15 obědů závodního stravování a 35 obědů pro cizí strávníky.

Při škole působí Rada školy ve složení: Jana Lepková, zástupce zřizovatele,  Marcela Burianová, zástupce rodičovské veřejnosti a Mgr. Olga Hojgrová, zástupce pedagogického sboru.

A co dodat ?
Dovolím si touto cestou poděkovat oběma sponzorům, kteří věnovali dárečky dětem při zahájení školního roku, a sice:

Obci Leština – zřizovateli školy za šerpy, knihy a DVD, na nichž bude díky paní Ludmile Augustinové zachycen zahajovací slavnostní akt a
paní Aleně Šebestové za poukázky na zmrzlinu pro prvňáčky. Moc, moc děkujeme !!!
A nyní už nezbývá než věřit, že školní rok 2017/2018 bude stejně úspěšný jako všechny předchozí a spolupráce se zřizovatelem, místními organizacemi, rodiči a veřejností bude stále tak skvělá.

Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Aktuality


Sběr papíru

17.09.2019

Dět ...

ZŠ - Exkurze do Separexu Zábřeh

17.09.2019


MŠ - vycházka do lesa

16.09.2019

Vážení rodiče, ve středu 18. 9. půjdou všechny děti z II. třídy a starší d ...

Co potřebují děti v MŠ - věci ve skříňce

31.08.2019

- vždy vhodné oblečení dle aktuálního počasí - oblečení d ...

Co potřebují děti v MŠ - věci do třídy

31.08.2019

Pořiďte dětem kartáček na zuby, kelímek (obojí prosím podepište), dvě balení papír ...

Prodloužení provozu MŠ

29.08.2019

Vážení rodiče, od 9. 9. 2019 bude prodloužen provoz MŠ do 16 hodi ...

Zásady zpracování osobních údajů

25.05.2018

Zásady zpracování osobních údajů