Organizace šk. roku


Do nového školního roku 2017/2018 jsme vstoupili v pondělí 4. září v 8 hodin. Při slavnostním aktu jsme přivítali (pasovali) 13 nových prvňáčků.
I v tomto  školním roce  bude výuka probíhat podle vlastního školního vzdělávacího programu „Putování s žabkou Leštinkou“. Ani letos nedochází ke sloučení dvou ročníků  do jedné třídy, školu navštěvuje 76 žáků (z toho dva žáci dojíždějí z Lesnice a tři ze Zábřeha), výuka je uskutečňována v pěti samostatných třídách.

Rozdělení tříd a počty žáků:
I.třída, 1. ročník: Mgr. Pavlína Kubíková, učitelka, 13 žáků,
II.třída, 2. ročník: Mgr. Helena Kantorová, učitelka, 18 žáků,
III.třída, 3. ročník: Mgr. Veronika Císařová, učitelka, 9 žáků,
IV.třída, 4. ročník: Mgr. Olga Hojgrová, učitelka, 15 žáků,
V. třída, 5. ročník: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka, 21 žáků a

školní družina: Pavla Novotná a Michaela Buchnarová, vychovatelky, po třiceti dětech v každém oddělení.  Ve školní družině probíhá výchovně vzdělávací proces dle vlastního programu, nazvaného „Všichni za jednoho, jeden za všechny“.
Od září pracuje v naší škole ve 4. ročníku asistentka pedagoga Bc. Andrea Švecová. Další posilou učitelského sboru je školní asistentka Eva Posilová.
Práci školnice vykonává Marcela Kratochvílová.

V mateřské škole pracuje pedagogický sbor v tomto složení:
Vedoucí učitelka Radomíra Kochwasserová a učitelky Zdeňka Kolčavová a Helena Novotná.
MŠ bude navštěvovat v tomto školním roce cca 40 dětí. Výchovně vzdělávací proces probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Od pulců po žabičky“.  Již v MŠ mají děti možnost navštěvovat kroužek angličtiny a pokračovat v kroužku i v 1. a 2. ročníku ZŠ. Na kroužek pak navazuje výuka AJ ve 3. ročníku. Šárka Balcárková vykonává v MŠ práci školnice.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí Miluše Dušková a kuchařky Ludmila Augustinová a Lýdie Sitová. V kuchyni se vaří denně  cca 110 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 15 obědů závodního stravování a 35 obědů pro cizí strávníky.

Při škole působí Rada školy ve složení: Jana Lepková, zástupce zřizovatele,  Marcela Burianová, zástupce rodičovské veřejnosti a Mgr. Olga Hojgrová, zástupce pedagogického sboru.

A co dodat ?
Dovolím si touto cestou poděkovat oběma sponzorům, kteří věnovali dárečky dětem při zahájení školního roku, a sice:

Obci Leština – zřizovateli školy za šerpy, knihy a DVD, na nichž bude díky paní Ludmile Augustinové zachycen zahajovací slavnostní akt a
paní Aleně Šebestové za poukázky na zmrzlinu pro prvňáčky. Moc, moc děkujeme !!!
A nyní už nezbývá než věřit, že školní rok 2017/2018 bude stejně úspěšný jako všechny předchozí a spolupráce se zřizovatelem, místními organizacemi, rodiči a veřejností bude stále tak skvělá.

Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Aktuality


Nabídka pracovního místa

15.07.2019

Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, př ...

Zásady zpracování osobních údajů

25.05.2018

Zásady zpracování osobních údajů