Mateřská škola


Naše mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní školaŠkolka Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, jejíž ředitelkou je Mgr. Jana Řeháková. Budova MŠ je situována uprostřed vesnice a byla postavena v roce 1978. Budova je jednopodlažní, dvoutřídní. V přízemí je menší třída a školní jídelna. V prvním patře je větší třída. Třídy máme označené pulci a žabičkami. Dalším ústředním prvkem života naší školy je krásná a rozlehlá zahrada, která je doplňována o nové zahradní prvky, stávající prvky jsou pravidelně opravovány.

Filosofie naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené MŠ Boleslava Hrbka Leštinavýchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, učíme se na základě prožitku a zkušeností prostřednictvím činností.

Veškeré úsilí všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné, spokojené a úspěšné. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život.

Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti s tím, že zvláště nadané děti mohou své individuální dovednosti ještě rozvíjet nad rámec každodenní výchovně-vzdělávací činnosti v některém z kroužků působících v MŠ. Jedná se o hudební, anglický, výtvarný a metoda dobrého startu.

Při své práci s dětmi vycházíme z nově vytvořených rámcových vzdělávacích plánů, na jejichž vytvoření se podílí celý kolektiv učitelek. Zařazujeme do výchovného působení výlety do přírody s poznáváním zajímavých míst v okolí. Na jednotlivá roční období navazují další akce:

Na podzim se děti zúčastňují drakiády a kulturních akcí v Zábřehu. V zimním období mají děti vystoupení pod názvem „Zimní rej“, rozjímání u vánočního stromku, dětský karneval a akce na sněhu. Na jaře se zúčastní akce pořádané školou - Leštinské velikonoční vajíčko, reje čarodějnic a oslavy svátku maminek. V letním období máme výlety a pohádkový les s rozloučením s předškoláky a táborákem.

Zaměstnanci


Pedagogický sbor


Provozní zaměstnanci

Aktuality


Sběr papíru

17.09.2019

Dět ...

ZŠ - Exkurze do Separexu Zábřeh

17.09.2019


MŠ - vycházka do lesa

16.09.2019

Vážení rodiče, ve středu 18. 9. půjdou všechny děti z II. třídy a starší d ...

Co potřebují děti v MŠ - věci ve skříňce

31.08.2019

- vždy vhodné oblečení dle aktuálního počasí - oblečení d ...

Co potřebují děti v MŠ - věci do třídy

31.08.2019

Pořiďte dětem kartáček na zuby, kelímek (obojí prosím podepište), dvě balení papír ...

Prodloužení provozu MŠ

29.08.2019

Vážení rodiče, od 9. 9. 2019 bude prodloužen provoz MŠ do 16 hodi ...

Zásady zpracování osobních údajů

25.05.2018

Zásady zpracování osobních údajů