Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy


Zápis do 1. ročníku základní školy

 

Také v letošním roce se zápis do 1. ročníku základní školy uskuteční bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců v důsledku mimořádných opatření a dle pokynů  MŠMT. Organizace zápisu bude probíhat formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

 

TERMÍN ZÁPISU: 1. 4.  - 30. 4. 2021

 

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odloženou školní docházkou. Rodiče těchto dětí  vyplní:

buď žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, pokud budou žádat o přijetí k základnímu vzdělávání,

nebo žádost o odklad povinné školní docházky, pokud budou žádat o její odklad.

Formuláře obou žádostí budou doručeny všem „místním předškolákům“ do schránek, budou ale také ke stažení na webové stránce školy (v sekci Základní škola – Dokumenty). Je možné si je také osobně vyzvednout  po telefonické dohodě v obou místních školních budovách.

K žádosti o odklad je potřeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vyplněnou žádost můžete do školy dopravit několika způsoby: 

         Základní škola B. Hrbka a Mateřská škola Leština

      7. května 134

      789 71 Leština        

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

 

 

 

Aktuality


Otevření MŠ od 12. 4. 2021

09.04.2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 se otevírá MŠ pro děti v předškolním ...

Organizační a hygienické podmínky provozu Základní školy B. Hrbka v Leštině od 12. dubna 2021

09.04.2021

Organizační a hygienické podmínky provozu Základní školy B. ...

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy

29.03.2021

Zápis do 1. ročníku základní školy   Také v letoš ...