OZNÁMENÍ o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání


OZNÁMENÍ o rozhodnutí  o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává  Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě podaných žádostí o  přijetí k předškolnímu vzdělávání, takto:

 

SEZNAM UCHAZEČŮ

 

Reg. číslo             Výsledek řízení                       

 

MŠ 01/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023         

MŠ 02/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023          

MŠ 03/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023          

MŠ 04/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023          

MŠ 05/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023

MŠ 06/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023

MŠ 07/2023         přijat(a) od 1. 1. 2024          

MŠ 08/2023         přijat(a) od 1. 1. 2024          

MŠ 09/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023

MŠ 10/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023

MŠ 11/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023

MŠ 12/2023         přijat(a) od 1. 9. 2023          

 

Poučení

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Boleslava Hrbka a Mateřské školy Leština,  7. května 134, 789 71 Leština a rozhoduje  o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

 

Datum zveřejnění:  19. května 2023

 

                                                                                                 Mgr. Jana Řeháková, ředitelka

Aktuality


MŠ - Canisterapie v MŠ

09.06.2024

Do MŠ přijede lektorka s pejskem v rámci Canisterapie. V pátek 14.6.2024 v ...

MŠ - Úplata za školné v měsíci srpnu

03.06.2024

Vážení rodiče,vzhledem k přerušení provozu v MŠ v době letních prázdnin je úplata ...

MŠ - 17.6.2025 v 15.00hod.- schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ

29.05.2024


MŠ - Plavání 4.6.,11.6.,18.6.,25.6.2024

19.05.2024


MŠ - Čtvrtek 20.6.2024 - Zahradní slavnost v MŠ v 15.00hodin

19.05.2024

Zahradní slavnost je uspořádána pro všechny děti z MŠ a jejich rodiče, prarodiče a ...

MŠ - Adaptace nově přijatých dětí do MŠ

18.05.2024

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ. Od 22.5.2024 si mohou nově přijaté děti s ...

MŠ - Provoz MŠ v době letních prázdnin

02.05.2024

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 8.7.2024 do 16.8.2024.  Prosím ...