Organizace školy


Organizace školního roku 2012 – 2013

Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština


Nový školní rok 2012/2013 bude probíhat v čerstvě vymalované budově (za což patří poděkování zřizovateli školy – obci Leština) obdobně jako loni. Podle vlastního školního vzdělávacího programu „Putování s žabkou Leštinkou“ se bude vyučovat ve všech ročnících, tedy v 1. až 5. ročníku. Opět dochází vzhledem ke stále nízkému počtu žáků ke sloučení dvou ročníků do jedné třídy. Školu bude navštěvovat 56 žáků, tři žákyně budou dojíždět, dvě z Lesnice, jedna z Brníčka.


A jak to bude vypadat od září 2012 v jednotlivých třídách?


I.třída: Mgr. Pavlína Kubíková, učitelka, 1. ročník, 14 žáků,
II.třída: Mgr. Helena Kantorová, učitelka, 2. a 4. ročník, 11 + 8 žáků,
III.třída: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka, 3. ročník, 15 žáků,
IV.třída: Mgr. Olga Hojgrová, učitelka, 5. ročník, 8 žáků a školní družina: Michaela Buchnarová, vychovatelka, max. 30 dětí. Jako učitelka bude působit ve všech ročnících. Ve školní družině probíhá výchovně vzdělávací proces dle vlastního programu, nazvaného „Všichni za jednoho, jeden za všechny“.
Od září bude v naší škole ve 3. ročníku pracovat asistentka pedagoga Helena Keslerová. Na vytvoření tohoto místa získala škola dotaci od krajského úřadu. Práci školnice vykonává Marcela Kratochvílová.


V MŠ pracuje pedagogický sbor v tomto složení


Vedoucí učitelka Radomíra Kochwasserová a učitelky Zdeňka Kolčavová, Helena Novotná a Eva Suralová.
MŠ bude navštěvovat v tomto školním roce 55 dětí, je tedy zcela naplněna její kapacita. Výchovně vzdělávací proces probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Od pulců po žabičky“. Již v MŠ mají děti možnost navštěvovat kroužek angličtiny a pokračovat v kroužku i v 1. a 2. ročníku ZŠ. Na kroužek pak navazuje výuka AJ ve 3. ročníku. Šárka Balcárková vykonává v MŠ práci školnice.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí ŠJ Lenka Unzeitigová a kuchařky Zdeňka Badalová a Ludmila Augustinová. V kuchyni se vaří denně cca 110 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 13 obědů závodního stravování a 35 obědů pro cizí strávníky.


Při škole působí Rada školy ve složení


Jana Lepková, zástupce zřizovatele, Jana Haberlandová, zástupce rodičovské veřejnosti a Mgr. Olga Hojgrová, zástupce pedagogického sboru.

Jedenáctým rokem pracuje při škole Občanské sdružení Vesník, v čele s předsedkyní Mgr. Evou Šoustalovou a výborem složeným ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd. OS se především finančně podílí na mimoškolních aktivitách dětí (např. na dofinancování zářijového víkendového pobytu).


A co dodat?


Snad jen, že přáním nás všech je, aby školní rok 2012/2013 byl stejně úspěšný jako všechny předchozí a spolupráce se zřizovatelem, místními organizacemi, spolky, rodiči a veřejností byla stále na výborné úrovni.

Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Aktuality


OZNÁMENÍ o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

22.05.2024

Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřs ...

MŠ - Pondělí 3.6.2024- Exkurze do Via- Delicia

19.05.2024

Informace budou na nástěnce v MŠ.


MŠ - Čtvrtek 6.6.2024 - Fotografování dětí

19.05.2024

Ve čtvrtek 6.6.2024 se budou děti fotit na třídní fotografie,bude možnost focení s ...

MŠ - Plavání 4.6.,11.6.,18.6.,25.6.2024

19.05.2024


MŠ -Středa 12.6.2024 - Dopravní hřiště v Mohelnici

19.05.2024

Informace budou na nástěnce v MŠ.


MŠ - Čtvrtek 20.6.2024 - Zahradní slavnost v MŠ v 15.00hodin

19.05.2024

Zahradní slavnost je uspořádána pro všechny děti z MŠ a jejich rodiče, prarodiče a ...

MŠ - Adaptace nově přijatých dětí do MŠ

18.05.2024

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ. Od 22.5.2024 si mohou nově přijaté děti s ...

Nabídka volného pracovního místa 2

14.05.2024

Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, př ...

Nabídka volného pracovního místa 1

14.05.2024

Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, př ...

MŠ - Úterý 7.5.,14.5.,21.5.,28.5.2024- plavání v Zábřeze

03.05.2024


MŠ - Pátek 31.5.2024 - oslava MDD ve školce - "Dětská olympiáda"

03.05.2024


MŠ - Provoz MŠ v době letních prázdnin

02.05.2024

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 8.7.2024 do 16.8.2024.  Prosím ...