Základní škola


HistorieZŠ Boleskava Hrbka Leština

Budova školy byla slavnostně otevřena v květnu 1903,tehdejším ředitelem byl Hynek Krásný. Významnou událostí pro leštinskou školu bylo její přejmenování 7.5.1995 na Základní školu Boleslava Hrbka na počest bývalého učitele, který položil život za svobodu v posledních dnech 2.světové války. Dalším mezníkem byl leden 2003, kdy se stala škola právním subjektem a došlo ke sloučení s MŠ a ŠJ, které se nachází v Sokolské ulici č.51.

SoučasnostZŠ Boleskava Hrbka Leština


Dvoupatrová budova školy se nachází ve středu obce v ul.7.května č.134, v blízkosti autobusové zastávky, sousedící s budovou obecního úřadu,kaplí sv.Václava, ekologickou pekárnou a pohostinstvím U Keprtů. Hned vedle školy je běžecká dráha pro výuku Tv a hřiště s hracími prvky, které využívá hlavně školní družina. V přízemí budovy se nachází šatny, kabinet TV, archiv, keramická dílna, dvě třídy ŠD, kabinet ŠD a sociální zařízení. V mezipatře je učebna hudební výchovy. V 1.poschodí jsou dvě třídy, ředitelna a sociální zařízení. V mezipatře je odborná učebna výpočetní techniky se sedmi počítači. V druhém poschodí se nacházejí dvě třídy, kabinet pomůcek a učebnic a sociální zařízení. Ve třech třídách jsou počítače s přístupem na internet, v páté třídě pak dataprojektor s promítacím plátnem.

 

Doučování žáků škol


Šablony III

Aktuality


MŠ - 5.12.2022 - Andėlsko- čertovská diskotéka v MŠ - dopoledne

25.11.2022

V pondělí pořádáme v MŠ diskotéku pro čertiky i andílky. Děti mohou přijít už oble ...

MŠ - 15.12.2022 v 15.30 h. - Vánoční posezení s besídkou a tvořením u Žabiček

25.11.2022

Zveme všechny rodiče, prarodiče i příbuzné na Vánoční posezení s dětmi. Děti předv ...

MŠ - 20.12.2022 v 15.30 h. - Vánoční posezení s besídkou a tvořením u Žabek

25.11.2022

Těšíme se na maminky, tatínky, babičky i dědečky na Vánoční besídce s posezením u ...

MŠ - 6.12.2022 - Mikulášská nadílka v MŠ

23.11.2022

V úterý 6.12.2022 dopoledne za dětmi přijde Mikuláš s čertiky a přinese jim radost ...

MŠ - 7.12.2022- loutkové divadlo

23.11.2022

Ve středu 7.12.2022 jedeme s třídou Žabky do KD v Zábřehu na loutkovou pohádku " A ...

MŠ - kurz bruslení na stadionu v Šumperku - 28.11.,12.12.2022

23.11.2022


MŠ uzavřena od 23.12. 2022 v době Vánočních prázdnin.

23.11.2022