Organizace šk. roku


Organizace školního roku 2022/23

I v novém školním roce  dochází vzhledem k nižšímu počtu žáků ke sloučení dvou ročníků do jedné třídy. Školu  navštěvuje  67 žáků, z toho jeden dojíždí z Lesnice.

A jak to vlastně vypadá s rozdělením tříd  od září 2022 v základní škole ?

 I.třída: Mgr. Veronika Císařová, 1. ročník, 21 žáků,

II.třída: Mgr. Pavlína Kubíková, 2. ročník, 20 žáků,

III.třída: Mgr. Helena Kantorová, 3. a 5. ročník, 9 + 7 žáků,

IV.třída: Mgr. Jana Řeháková, 4. ročník, 10 žáků.

Další posilou našeho pedagogického sboru je Mgr. Olga Hojgrová, která bude vyučovat především  v samostatném 5. ročníku.

Ve škole pak působí dvě asistentky: školní asistentka v 1. ročníku Hana Fojtová a asistentka pedagoga ve 2. ročníku Eva Poislová.

Školní družina má už několik let dvě oddělení. 1. oddělení bude řídit paní vychovatelka Pavla Novotná, ve 2. oddělení bude „velitelkou“ její kolegyně Kateřina Klepperová. Práci školnice vykonává už spoustu let Marcela Kratochvílová.

V mateřské škole pracuje pedagogický sbor v tomto složení:

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Eva Gronychová a učitelky Pavlína Jílková, Lenka Wasikiewicz a Ladislava Weidingerová. Kolektiv hezky doplňuje školnice Jitka Bucherová.

Mateřskou školu bude navštěvovat v tomto školním roce 42 dětí.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny Miluše Dušková  a kuchařky Jana Jílková a Lýdie Sitová.  V kuchyni se vaří denně  cca 100 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 19 obědů závodního stravování a 47 obědů pro cizí strávníky.

 

 

Aktuality