Organizace šk. roku


Organizace školního roku 2021/22

Nový školní rok  bude probíhat obdobně jako loni za zpřísněných hygienických podmínek. Opět dochází vzhledem k nižšímu počtu žáků ke sloučení dvou ročníků do jedné třídy. Školu bude navštěvovat 61 žák, čtyři žáci budou dojíždět, tři hoši z Lesnice, jedna dívenka ze Zábřeha.

A jak to vlastně vypadá s rozdělením tříd  od září 2021 v základní škole ?

 I.třída: Mgr. Pavlína Kubíková, 1. ročník, 20 žáků,

II.třída: Mgr. Helena Kantorová, 2. ročník, 9 žáků,

III.třída: Mgr. Jana Řeháková,  3. ročník, 11 žáků,

IV.třída: Mgr. Olga Hojgrová, 4. a 5. ročník, 7 + 14 žáků.

Další posilou našeho pedagogického sboru je Bc. Jitka Vénosová, která bude vyučovat především  v samostatném 4. ročníku.

Ve škole pak působí dvě asistentky pedagoga, v 1. ročníku Martina Kučerová a v 5. ročníku Eva Poislová.

Školní družina má už několik let dvě oddělení. 1. oddělení bude řídit paní vychovatelka Pavla Novotná, ve 2. oddělení bude „velitelkou“ její kolegyně Kateřina Klepperová. Práci školnice vykonává už spoustu let Marcela Kratochvílová.

V mateřské škole pracuje pedagogický sbor v tomto složení:

Vedoucí učitelka Mgr. Veronika Císařová a učitelky Pavlína Jílková, Lenka Wasikiewicz a Ladislava Weidingerová. Kolektiv hezky doplňují školnice Jitka Bucherová a školní asistentka Hana Fojtová.

Mateřskou školu bude navštěvovat v tomto školním roce 55 dětí, bude tedy zcela naplněna její kapacita.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny Miluše Dušková  a kuchařky Jana Jílková a Lýdie Sitová.  V kuchyni se vaří denně  cca 110 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 19 obědů závodního stravování a 47 obědů pro cizí strávníky.

 

 

Aktuality


MŠ - školní focení dětí a tříd

19.05.2022

Školní focení v MŠ přesouváme z důvodu vysoké nemocnosti dětí na pondělí 6 ...

OZNÁMENÍ o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

17.05.2022

OZNÁMENÍ o rozhodnutí  o přijetí k předškol ...