Organizace šk. roku


Do nového školního roku 2019/2020 jsme vstoupili v pondělí 2. září v 8 hodin. Při slavnostním aktu jsme přivítali (pasovali) 10 nových prvňáčků.
I v tomto  školním roce  bude výuka probíhat podle vlastního školního vzdělávacího programu „Putování s žabkou Leštinkou“. Letos dochází ke sloučení dvou ročníků  do jedné třídy, školu navštěvuje pouze 58 žáků (z toho jeden žák dojíždí z Lesnice a tři ze Zábřeha), výuka je uskutečňována ve čtyřech třídách.

Rozdělení tříd a počty žáků:
I.třída, 1. ročník: Mgr. Pavlína Kubíková, učitelka, 10 žáků,
II.třída, 2. a 5. ročník: Mgr. Olga Hojgrová, učitelka, 7 + 9 žáků,
III.třída, 3. ročník: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka, 14 žáků a
IV.třída, 4. ročník: Mgr. Helena Kantorová, učitelka, 18 žáků.

školní družina: Pavla Novotná (1. oddělení - 30 dětí) a Mgr. Andrea Švecová (2. oddělení - 27 dětí), vychovatelky.  Ve školní družině probíhá výchovně vzdělávací proces dle vlastního programu, nazvaného „Všichni za jednoho, jeden za všechny“.
Od září pracují v naší škole dvě asistentky pedagoga, a to ve 3. ročníku Mgr. Anna Kupková a v 5. ročníku Eva Poislová. Další posilou učitelského sboru je školní asistentka Helena Žáková.
Práci školnice vykonává Marcela Kratochvílová.

V mateřské škole pracuje pedagogický sbor v tomto složení:
Vedoucí učitelka Mgr. Veronika Císařová a učitelky Pavlína Jílková, Helena Novotná a Lenka Wasikiewicz.
MŠ navštěvuje v tomto školním roce 54 dětí. Výchovně vzdělávací proces probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Poznáváme svět s žabičkami Márinkou a Žofinkou“.  Jitka Bucherová vykonává v MŠ práci školnice.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí Miluše Dušková a kuchařky Lýdie Sitová a Jana Jílková. V kuchyni se vaří denně  cca 110 obědů pro děti MŠ a ZŠ, 15 obědů závodního stravování a 35 obědů pro cizí strávníky.

Při škole působí Rada školy ve složení: Pavel Nimrichtr, zástupce zřizovatele,  Helena Žáková, zástupce rodičovské veřejnosti a Mgr. Olga Hojgrová, zástupce pedagogického sboru.

A co dodat ?
Dovolím si touto cestou poděkovat oběma sponzorům, kteří věnovali dárečky dětem při zahájení školního roku, a sice:

Obci Leština – zřizovateli školy za šerpy, knihy a DVD, na nichž bude díky paní Ludmile Augustinové zachycen zahajovací slavnostní akt a
paní Aleně Šebestové za poukázky na zmrzlinu pro prvňáčky. Moc, moc děkujeme !!!
A nyní už nezbývá než věřit, že školní rok 2019/2020 bude stejně úspěšný jako všechny předchozí a spolupráce se zřizovatelem, místními organizacemi, rodiči a veřejností bude stále tak skvělá.

Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Aktuality


MŠ - Přírodní zahrada v MŠ Leština

12.05.2021

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s realizací přírodní zahrady. V r ...

MŠ - prázdninový provoz

20.04.2021

Vážení rodiče, MŠ bude o velkých prázdninách v pr ...