Mateřská škola


Naše mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní školaŠkolka Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, jejíž ředitelkou je Mgr. Jana Řeháková. Budova MŠ je situována uprostřed vesnice a byla postavena v roce 1978. Budova je jednopodlažní, dvoutřídní. V přízemí je menší třída a školní jídelna. V prvním patře je větší třída. Třídy máme označené jako Žabičky a Žabky. Dalším ústředním prvkem života naší školy je krásná a rozlehlá zahrada, která je doplňována o nové zahradní prvky, stávající prvky jsou pravidelně opravovány.

Filosofie naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené MŠ Boleslava Hrbka Leštinavýchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, učíme se na základě prožitku a zkušeností prostřednictvím činností.

Veškeré úsilí všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné, spokojené a úspěšné. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život.


Při své práci s dětmi vycházíme z nově vytvořených rámcových vzdělávacích plánů, na jejichž vytvoření se podílí celý kolektiv učitelek. Zařazujeme do výchovného působení výlety do přírody s poznáváním zajímavých míst v okolí. Na jednotlivá roční období navazují další akce:

Na podzim se děti zúčastňují drakiády a kulturních akcí v Zábřehu. V zimním období mají děti vystoupení pod názvem „Zimní rej“, rozjímání u vánočního stromku, dětský karneval a akce na sněhu. Na jaře se zúčastní akce pořádané školou - Leštinské velikonoční vajíčko, reje čarodějnic a oslavy svátku maminek. V letním období máme výlety a pohádkový les s rozloučením s předškoláky a táborákem.

Zaměstnanci


Pedagogický sbor


Provozní zaměstnanci

Aktuality


MŠ - 31.5.2023 - výlet do Pradědovy galerie U Halouzkū

30.05.2023

Na výlet odjíždíme z MŠ v 7.30hodin. Děti budou mít batůžek a v něm pití, pláštěnk ...

MŠ - Upozornění pro rodiče nových dětí

29.05.2023

Ve středu 31.5.2023 je odvolán hrací den pro nové děti z důvodu výletu. Mů ...

MŠ - 2.6.2023 - Společné fotografování dětí

29.05.2023

Rodiče prosíme,aby nahlásili svůj zájem o focení jednotlivců nebo skupinek. Děkuje ...

MŠ - 1.6.2023 - 4.lekce plavání

29.05.2023


MŠ -6.6.2923 v 15.00h. - Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

22.05.2023

Prosíme rodiče nově přijatých dětí,aby přišli v úterý 6.6.2023 na Informativní sch ...

OZNÁMENÍ o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

19.05.2023

OZNÁMENÍ o rozhodnutí  o přijetí k předškol ...

MŠ - Pozvání do MŠ

19.05.2023

Zveme všechny přijaté děti do MŠ. Děti s rodiči mohou přijít do MŠ a hrát ...

MŠ - 10.7.-11.8.2023 - Uzavření MŠ v době letních prázdnin

03.05.2023

Platba školného v době letních prázdnin: Červenec - bezplatně. Srpen - 125,-kč (po ...