Mateřská škola


Naše mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní školaŠkolka Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, jejíž ředitelkou je Mgr. Jana Řeháková. Budova MŠ je situována uprostřed vesnice a byla postavena v roce 1978. Budova je jednopodlažní, dvoutřídní. V přízemí je menší třída a školní jídelna. V prvním patře je větší třída. Třídy máme nově označené jako Rosničky a Skokani. Dalším ústředním prvkem života naší školy je krásná a rozlehlá zahrada, která je doplňována o nové zahradní prvky, stávající prvky jsou pravidelně opravovány.

Filosofie naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené MŠ Boleslava Hrbka Leštinavýchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, učíme se na základě prožitku a zkušeností prostřednictvím činností.

Veškeré úsilí všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné, spokojené a úspěšné. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život.

Při své práci s dětmi vycházíme z nově vytvořeneho ŠVP - Školního vzdělávacího programu,na jehož vytvoření se podílí celý kolektiv učitelek MŠ .Zařazujeme do výchovného působení výlety do přírody s poznáváním zajímavých míst v okolí. Na jednotlivá roční období navazují další akce:


Na podzim se děti zúčastňují drakiády a kulturních akcí v Zábřehu. V zimním období mají děti vystoupení pod názvem „Zimní rej“, rozjímání u vánočního stromku, dětský karneval a akce na sněhu. Na jaře se zúčastní akce pořádané školou - Leštinské velikonoční vajíčko, reje čarodějnic a oslavy svátku maminek. V letním období máme výlety, Olympiádu s oslavou svátku dětí a rozloučení  s předškoláky s táborákem.


Zaměstnanci


Pedagogický sbor


Provozní zaměstnanci

Aktuality


Plavecký výcvik - pokyny

05.02.2024

Pokyny k plaveckému výcviku

MŠ - 23.2.2024 - Setkání s ilustrátorem J.Dudkem

28.01.2024

V pátek 23.2.2024 jedeme s dětmi v 9.30h. do KD Rájec na zábavný programu s ilustr ...

MŠ - 26.2.2024 - 1.3.2024 - Lyžařský kurz pro přihlášené děti

28.01.2024

Informace o kurzu budou na nástěnce u třídy Skokani