Akce školy


Základní  škola  Boleslava  Hrbka a Mateřská  škola Leština, p. o.

7. května 134, 789 71 Leština

 

ROČNÍ  PLÁN

Školní  rok 2023/2024

 

ZÁŘÍ

Datum

Akce

zodpovídá

  4. 9.

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

všechny vyučující

  7. 9.

Třídní schůzky

všechny vyučující

13. 9.

Ukázka výcviku dravců – 1. ročník – společná akce s MŠ

Mgr. Kubíková

14. - 16. 9.

Dvoudenní pobyt v Ostružné

všechny vyučující

21. 9.

Slavnostní pasování na čtenáře v místní knihovně – 2. ročník

Mgr. Císařová

22. 9.

Výuka na dopravním hřišti v Zábřeze – 4. ročník

Mgr. Kantorová

26. 9.

Lesní pedagogika – 2. ročník

Mgr. Císařová

27. 9.

Pohodový předhodový běh

Mgr. Kantorová

29. 9.

Ředitelské volno

 

 

ŘÍJEN

Datum

Akce

zodpovídá

3. 10.

Návštěva místní knihovny – 1. ročník

Mgr. Kubíková

13. 10.

Návštěva hasičské záchranné stanice a škol v Zábřeze – 5. ročník

ředitelka

17. 10.

Divadélko pro školy Hradec Králové: Bajky pana Ezopa

ředitelka

26. – 27. 10.

Podzimní prázdniny

 

31. 10.

Dýňový den – projektový den + odpolední akce na zahradě MŠ

všechny vyučující

Do 31. 10.

Zasedání školské rady

Mgr. Hojgrová

 

LISTOPAD

Datum

Akce

zodpovídá

17. 11.

Státní svátek ČR

 

20. 11.

Pedagogická rada

všechny vyučující

 21. 11.

Třídní schůzky

všechny vyučující

 

PROSINEC

Datum

Akce

zodpovídá

 

Prodej vánoční hvězdy

ředitelka, školnice

  6. 12.

Mikuláš ve škole

všechny vyučující

 

Vánoční nadílka v ŠD

vychovatelky ŠD

21. 12.

Rozjímání u vánočního stromu

všechny vyučující

22. 12.

Bleší trh

 

23.12. – 2.1.

Vánoční prázdniny

 

 

LEDEN

Datum

Akce

zodpovídá

22. 1.

Pedagogická rada

všechny vyučující

23. 1.

Třídní schůzky „formou Tripartit“

všechny vyučující

 

ÚNOR

Datum

Akce

zodpovídá

 

Školní kolo recitační soutěže „Dětská scéna“

Mgr. Hojgrová

2. 2.

Pololetní prázdniny – cesta ke krmelci v ŠD

vychovatelky ŠD

6. 2.

Plavecký výcvik – 1. lekce

učitelky TV

13. 2.

Plavecký výcvik – 2. lekce

učitelky TV

 

Maškarní karneval v ŠD v obou odděleních ŠD

vychovatelky ŠD

20. 2.

Plavecký výcvik – 3. lekce

učitelky TV

27. 2.

Plavecký výcvik – 4. lekce

učitelky TV

 

BŘEZEN

Datum

Akce

zodpovídá

4.–10. 3.

Jarní prázdniny

 

12. 3.

Plavecký výcvik – 5. lekce

učitelky TV

 

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě

Mgr. Císařová

 

Soutěž Matematický klokan

vyučující 2. – 5. r.

19. 3.

Plavecký výcvik – 6. lekce

učitelky TV

 

Vynášení Morany v 1. oddělení ŠD

Novotná

26. 3.

Plavecký výcvik – 7. lekce

učitelky TV

26. 3.

Výstava „Leštinské velikonoční vajíčko“

vyučující Pč, Vv, vychovatelky ŠD

28. 3.

Velikonoční prázdniny

 

 

DUBEN

Datum

Akce

zodpovídá

2. 4.

Plavecký výcvik – 8. lekce

učitelky TV

5. 4.

Noc s Andersenem

 

9. 4.

Plavecký výcvik – 9. lekce

učitelky TV

16. 4.

Plavecký výcvik – 10. lekce

učitelky TV

18. 4.

Zápis do 1. ročníku

všechny vyučující

22. 4.

Den Země – oslava svátku Země formou her

Mgr. Císařová

22. 4.

Pedagogická rada

všechny vyučující

23. 4.

Třídní schůzky

všechny vyučující

30. 4.

Ježibabí rej v ŠD

vychovatelky ŠD

 

KVĚTEN

Datum

Akce

zodpovídá

  1. 5.

Státní svátek ČR

 

8. 5.

Státní svátek ČR

vyučující Tv

 13. 5.

Výuka na dopravním hřišti v Zábřeze – 4. ročník

Mgr. Kantorová

17. 5.

Oslava Svátku matek v místní sokolovně

všechny vyučující

 

Fotografování třídních kolektivů

všechny vyučující

 

ČERVEN

Datum

Akce

zodpovídá

3. 6.

Den dětí v ŠD

vychovatelky ŠD

17. 6.

Pedagogická rada

všechny vyučující

18. 6.

Třídní schůzky „formou Tripartit“

všechny vyučující

27. 6.

Letní školní olympijské hry

Mgr. Kantorová

28. 6.

Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024

všechny vyučující

 

 

Akce budou průběžně doplňovány. V průběhu školního roku může dojít k posunům či zrušením akcí.

U některých akcí ještě neznáme přesný termín, proto jsou uvedeny bez data.

 

 

                                                                                                                Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková

 

Aktuality