Akce školy


Základní  škola  Boleslava  Hrbka a Mateřská  škola Leština, p. o.

7. května 134, 789 71 Leština

 

ROČNÍ  PLÁN

Školní  rok 2022/2023

 

ZÁŘÍ

Datum

Akce

zodpovídá

  1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

všechny vyučující

  8. 9.

Třídní schůzky

všechny vyučující

15. - 17. 9.

Dvoudenní pobyt v Klepáčově

všechny vyučující

19. 9.

Návštěva zábřežské knihovny – „Pohádky na předpis“ – 1. ročník

Mgr. Císařová

29. 9.

Sběr papíru

 

30. 9.

Pohodový předhodový běh

Mgr. Kantorová

 

ŘÍJEN

Datum

Akce

zodpovídá

6. 10.

Výuka na dopravním hřišti v Zábřeze – 4.  ročník

ředitelka

26. – 27. 10.

 Podzimní prázdniny

 

31. 10.

Dýňový den – projektový den + odpolední akce na zahradě MŠ

všechny vyučující

Do 31. 10.

Zasedání školské rady

Mgr. Hojgrová

 

LISTOPAD

Datum

Akce

   

zodpovídá

7. 11.

Návštěva zábřežské knihovny – „Popletená písmenka“ – 1. ročník

   

Mgr. Císařová

17. 11.

Státní svátek ČR

   

 

18. 11.

Ředitelské volno

   

 

21. 11.

Pedagogická rada

   

všechny vyučující

 22. 11.

Třídní schůzky

   

všechny vyučující

 28.11.

Prodej vánoční hvězdy                                                               

ředitelka, školnice

PROSINEC

Datum

Akce

zodpovídá

  6. 12.

Mikuláš ve škole

všechny vyučující

7. 12.

Den slabikáře v 1. třídě

Mgr. Císařová

16. 12.

„Pohádky na Vánoce“ – divadelní představení v KD Zábřeh – 1. – 3. r.

Ku + Cí + Ka

 

Vánoční nadílka v ŠD

vychovatelky ŠD

22. 12.

Bleší trh

 

22. 12.

Rozjímání u vánočního stromu

všechny vyučující

23.12. – 2.1.

Vánoční prázdniny

 

 

LEDEN

Datum

Akce

zodpovídá

 

Fotografování prvňáčků se slabikářem 

Mgr. Císařová

23. 1.

Pedagogická rada

všechny vyučující

24. 1.

Třídní schůzky „formou Tripartit“

všechny vyučující

 

ÚNOR

Datum

Akce

zodpovídá

2. 2.

Školní kolo recitační soutěže „Dětská scéna“

Mgr. Hojgrová

3. 2.

Pololetní prázdniny – cesta ke krmelci v ŠD

vychovatelky ŠD

16. 2.

Projektový den „Masopust v Mladoňově“ – 1. – 3. ročník

Mgr. Císařová

 

Maškarní karneval v ŠD

vychovatelky ŠD

27. – 28. 2.

Jarní prázdniny

 

 

BŘEZEN

Datum

Akce

zodpovídá

1.– 5. 3.

Jarní prázdniny

 

6. 3.

Pasování na čtenáře – 1. ročník

Mgr. Císařová

17. 3.

Soutěž Matematický klokan

vyučující 2. – 5. r.

24. 3.

Vynášení Moreny v 1. oddělení ŠD

Novotná

31. 3.

Noc s Andersenem

všechny vyučující

 

DUBEN

Datum

Akce

zodpovídá

4. 4.

Výstava „Leštinské velikonoční vajíčko“

vyučující Pč, Vv

6. 4.

Velikonoční prázdniny

 

20. 4.

Zápis do 1. ročníku

všechny vyučující

21. 4.

Den Země – oslava svátku Země formou her

Mgr. Císařová

24. 4.

Pedagogická rada

všechny vyučující

25. 4.

Třídní schůzky

všechny vyučující

28. 4.

Ježibabí rej v ŠD

vychovatelky ŠD

 

KVĚTEN

Datum

Akce

zodpovídá

  1. 5.

Státní svátek ČR

 

8. 5.

Státní svátek ČR

vyučující Tv

12. 5.

Oslava Svátku matek v místní sokolovně

všechny vyučující

 17. 5.

Výuka na dopravním hřišti v Zábřeze – 4. ročník

ředitelka

 

Fotografování třídních kolektivů

všechny vyučující

31. 5.

Výchovný koncert „Z pohádky do pohádky“

všechny vyučující

 

ČERVEN

Datum

Akce

zodpovídá

1. 6.

Den dětí v ŠD

vychovatelky ŠD

6. 6.

Den na dopravním hřišti

všechny vyučující

19. 6.

Pedagogická rada

všechny vyučující

20. 6.

Třídní schůzky „formou Tripartit“

všechny vyučující

29. 6.

Letní školní olympijské hry

Mgr. Kantorová

30. 6.

Slavnostní zakončení školního roku 2022/2023

všechny vyučující

 

Akce budou průběžně doplňovány. V průběhu školního roku může dojít k posunům či zrušením akcí.

U některých akcí ještě neznáme přesný termín, proto jsou uvedeny bez data.

 

 

                                                                                                                Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková

 

 

Aktuality